Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Uddannelseslægen er typisk ansat i klinikken i 6 måneder.

 

IMG_6059Uddannelseslæge Camilla Grøndahl er ansat i klinikken fra 01.02.2018 til 13.07.2018.

Camilla er født 1990 i Norge og blev færdiguddannet som læge fra Aarhus Universitet juni 2017. Hun har erfaring fra Kirurgisk Afd. i Viborg og Rehabiliteringstjenesten i Norge. Fra august 2017 til januar 2018 har Camilla haft ansættelse på Endokrinologisk Afd. (MEA) i Aarhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelseslæge Rebekka Riddervold er ansat i klinikken fra 01.11.2013-30.04.2014. Herefter kommer Rebekka tilbage i praksis ca. en gang om måneden, som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge.